درباره ما

داستان موفقیت ما

بیش از یک دهه تجربه در فرآیندهای بازرگانی در اوج تلاطم ها و تحریم های بین المللی در صنعت قطعه سازی و خودروسازی و آشنایی کامل با ساز و کار واردات و خرید خارجی در کشور ایران، موسسین شرکت کوروش تجارت کاویان را بر این داشت تا با ایجاد این شرکت از این تجربه در حوزه های صنعتی دیگر نیز استفاده کنند و این یقین قلبی موسسین است که کیفیت خدمات ارائه شده رضایت قلبی و منفعت مالی مشتریان محترم را به همراه خواهد داشت.

ما تمام ابزارهای موفقیت شما را داریم