خدمات ما

صفر تا صد واردات و تامین

سورس یابی و مذاکره با تامین کنندگان خارجی

مشاوره در خصوص تنظیم قراردادهای بین المللی و تنظیم MOU، MOA، LOI، NDA، Pre C/A و Contract Agreement

مشاوره در خصوص بهینه سازی فرآیندهای بازرگانی خارجی

پروژه‌ای  دارید؟  رویای شما را تبدیل به واقعیت می‌کنیم