خدمات تخصصی ما

بازرگانی

 • خرید و فروش کالاهای مجاز داخلی و خارجی
 • تولید، توزیع و بسته بندی کالاهای مجاز داخلی و خارجی
 • واردات و صادرات انواع کالاها و تجهیزات در حوزه های مختلف

خدمات

خدمات عمومی

 • ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی
 • خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی
 • اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی
 • ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور
 • برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه های معتبر داخلی، خارجی و بین المللی
 • شرکت در کلیه مناقصات، مزایدات و پیمان ها اعم از دولتی، خصوصی و بین المللی و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی
 • مشاوره در خصوص بهینه سازی فرآیندهای بازرگانی خارجی
 • مشاوره در خصوص تنظیم قراردادهای بین المللی و تنظیم MOU، MOA، LOI، NDA، Pre C/A و Contract Agreement

خدمات تخصصی مالی اعتباری

 • اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی
 • گشایش اعتبارات و LC
 • سورس یابی و مذاکره با تامین کنندگان خارجی
 

جذب سرمایه گذار و تسهیلات مالی

 • سرمایه گذاری غیر مستقیم در حوزه صنعت
 • تامین سرمایه و حمایت از طرح های نوآورانه در حوزه فرهنگ، هنر
 • مشارکت در تولید مطابق با ضوابط، مقررات و اهداف کلی شرکت